ลูกค้าหรือเทวดา กินบุฟเฟต์เหลือ 800 กว่ากรัม ด่าพนักงานเป็นแค่ลูกจ้างมีสิทธิอะไรมาปรับ

ลูกค้าหรือเทวดา กินบุฟเฟต์เหลือ 800 กว่ากรัม ด่าพนักงานเป็นแค่ลูกจ้างมีสิทธิอะไรมาปรับ

Date:
Genres: