เมื่อ นักร้องหน้าคล้าย #เสกโลโซ ร้องเพลงอยู่ดีๆ ตอนใกล้จะจบเพลง โยนกีต้าร์ แล้วทำแบบนี้!...?

เมื่อ นักร้องหน้าคล้าย #เสกโลโซ ร้องเพลงอยู่ดีๆ ตอนใกล้จะจบเพลง โยนกีต้าร์ แล้วทำแบบนี้!...?

Date:
Genres: